Plan postępowań zamówień publicznych na rok 2022

 

 

(...)

 

Załączniki:
PlikDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (2022_BZP 00062619_01_P plan postępowań zamówienia publiczne.pdf)2022_BZP 00062619_01_P plan postępowań zamówienia publiczne.pdfBiernat Błażej41 Kb22.02.2022 06:09

Poprawiony (wtorek, 22 lutego 2022 06:09)

 

Ruda Śląska, 18 luty 2022 r.

 

 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 42
41-707 Ruda Śląska, ul. Brzozowa 2

MP42.2701.1.2022

 

Wszyscy Wykonawcy


dot. informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z póź. zm) na dostawę „zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych ) dla Miejskiego Przedszkola nr 42 w Rudzie Śląskiej przy ul. Brzozowej 2.

 

 

(...)

 

Załączniki:
PlikDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2.pdf)informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2.pdfBiernat Błażej181 Kb20.02.2022 10:29
Pobierz (ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf)ogłoszenie o wyniku postępowania.pdfBiernat Błażej67 Kb20.02.2022 10:29

Poprawiony (niedziela, 20 lutego 2022 10:29)

 

Ruda Śląska, dnia 26.01.2022 r.
MP42.2701.01.2022


Miejskie Przedszkole nr 42
41-707 Ruda Śląska
Ul. Brzozowa 2Informacja z otwarcia ofert dotyczy postępowania na zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Miejskiego Przedszkola nr 42 w Rudzie Śląskiej przy ul. Brzozowej 2

 

 

(...)

 

Załączniki:
PlikDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (informacja z otwarcia ofert 26.01.2022.docx dokument podpisany.pdf)informacja z otwarcia ofert 26.01.2022.docx dokument podpisany.pdfBiernat Błażej317 Kb28.01.2022 14:21

Poprawiony (piątek, 28 stycznia 2022 14:21)

 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 42
41-707 Ruda Śląska, ul. Brzozowa 2

Ruda Śląska, 25.01. 2022r.

MP42.2701.01.2022

 

Informacja


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm) – Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Miejskiego Przedszkola nr 42 w Rudzie Śląskiej przy ul. Brzozowej 2.


Zamawiający działając w trybie art. 222 ust. 4 w/w ustawy informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 95000,00 zł brutto.


Dyrektor   
Ewelina Krysztoforska

Załączniki:
PlikDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (2022_BZP 00023901_01.pdf)2022_BZP 00023901_01.pdfBiernat Błażej293 Kb25.01.2022 13:48

Poprawiony (wtorek, 25 stycznia 2022 13:48)

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia dla dostawa, w postępowaniu o wartości mniejszej niż próg unijny, tryb podstawowy, bez negocjacji -
nr sprawy: MP42.2701.01.2022


SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedszkole nr 42
41-707 Ruda Śląska, ul. Brzozowa 2
Tel. 32 2437897


Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji w trybie podstawowym
bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich
stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm) – dalej p.z.p.

 

Załączniki:
PlikDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (2022_BZP 00023901_01.pdf)2022_BZP 00023901_01.pdfBiernat Błażej108 Kb18.01.2022 15:53
Pobierz (SWZ - zał. nr 1 -1.doc)SWZ - zał. nr 1 -1.docBiernat Błażej106 Kb18.01.2022 15:53
Pobierz (SWZ - zał. nr 2.doc)SWZ - zał. nr 2.docBiernat Błażej103 Kb18.01.2022 15:53
Pobierz (SWZ - zał. nr 3.doc)SWZ - zał. nr 3.docBiernat Błażej101 Kb18.01.2022 15:53
Pobierz (SWZ - zał. nr 4.doc)SWZ - zał. nr 4.docBiernat Błażej393 Kb18.01.2022 15:54
Pobierz (SWZ - zał. nr 5.doc)SWZ - zał. nr 5.docBiernat Błażej126 Kb18.01.2022 15:54
Pobierz (SWZ MP42.pdf)SWZ MP42.pdfBiernat Błażej1129 Kb18.01.2022 15:53
Pobierz (Załącznik 1 a.xls)Załącznik 1 a.xlsBiernat Błażej77 Kb18.01.2022 15:54
Pobierz (Załącznik nr 6 do SWZ.doc)Załącznik nr 6 do SWZ.docBiernat Błażej19 Kb18.01.2022 15:56
Pobierz (Załącznik nr 7 do SWZ.doc)Załącznik nr 7 do SWZ.docBiernat Błażej18 Kb18.01.2022 15:56

Poprawiony (wtorek, 18 stycznia 2022 15:56)